Cozumel - elektromobilita

 název programu: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

 název projektu: COZUMEL – elektromobilita
 jméno žadatele: Cozumel, s.r.o.
 termín realizace 1.1.2018 – 31.5.2019
 způsobilé výdaje 436.907,–
 dotace 327.681,–
 popis projektu: Cílem projektu bylo zřízení dobíjecí stanici pro interní dobíjení firemního elektromobilu. Dále nákup jednoho elektromobilu, který bude sloužit ke každodenní podnikatelské činnosti.
 závěry a výsledky: V rámci tohoto projektu jsme zřídili dobíjecí stanici AC, 22kWh, 400V pro interní dobíjení firemního elektromobilu. Dále jsme nakoupili jeden
elektromobil VolsWagen eGolf, který bude sloužit ke každodenní podnikatelské činnosti.
 fotografie realizovaného projektu: