OPPIK

OPPIK - Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschop­nost


Operační program Ministerstva průmyslu a obchodu je realizován agenturou Czechinvest

 Kontaktujte nás pro informace o aktuálních podporovaných oborech a aktivitách.


Prioritní osy zaměření OP PIK

 • PO 1 Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace

 • PO 2 Rozvoj podnikání a konkurenceschop­nosti malých a středních podniků 

 • PO 3 Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin

 • PO 4 Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a informačních a komunikačních technologií


Dle vyhlašovaných výzev mohou být prioritní osy zaměřeny např. na:

PO 1 Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace

 • Služby infras­truktury
 • Proof of Concept
 • Precommercial Pu­blic Procurement
 • Inovační vouchery

Prioritní osa 2 Rozvoj podnikání a konkurenceschop­nosti malých a středních podniků

 • Technologie 
 • Poradenství
 • Marketing
 • Nemovitosti
 • Školicí střediska
 • Progres
 • Rizikový kapitál
 • Expanze (FN)

PO 3 Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin

 • Obnovitelné zdroje energie
 • Úspory energie
 • Smart grids I (Distribuční sítě)
 • Smart grids II (Přenosová síť)
 • Nízkouhlíkové techno­logie
 • Úspory energie v SZT

PO 4 Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a informačních a komunikačních technologií

 • Vysokorychlos­tní internet
 • ICT a sdílené služby

Soubory ke stažení